Střet zájmů

Formulář pro odeslání žádosti na zjištění informací o veřejném funkcionáři

Veřejný funkcionář:
Informace, které si o něm přejete získat:

Kontaktní údaje žadatele

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
E-mail:
Trvalý pobyt
Ulice:
Číslo popisné:
PSČ:
Město / obec:
Adresa pro doručování
Ulice:
Číslo popisné:
PSČ:
Město / obec:
Způsob nahlížení do registru: elektronicky (veřejná datová síť)
osobně (na úřadě)
Četl/la jsem zákon a znám důsledky při jeho porušení
UPOZORNĚNÍ: Na vyplněný e-mail Vám přijde výzva k potvrzení žádosti a následně informace o dalším postupu pro získání požadovaných informací.